Základní informace

Předmět Matematika se vyučuje na střední odborné škole pedagogické od 1. do 4. ročníku. Časová dotace předmětu je v aktuálním školním roce v prvním ročníku 3 hodiny týdně a ve všech ostatních ročnících 2 hodiny týdně. Obsahově probíhá výuka matematiky dle Školního vzdělávacího programu (ŠVP), pro první ročník je nový upravený ŠVP.

Kromě toho mají žáci možnost zvolit si jako volitelný předmět Matematický seminář, a to ve 3. a 4. ročníku studia, a to vždy po 1 hodině týdně.

Obsah učiva ve školním roce 2018/2019