Literatura

Pro první ročník jsou využívány učebnice matematiky nové ucelené řady nakladatelství Didaktis, konkrétně díly:

  • Základní poznatky (Matematika pro střední školy 1. díl)
  • Výrazy, rovnice a nerovnice (Matematika pro střední školy 2. díl)

V ostatních ročnících slouží jako základní učebnice kniha Odmaturuj z matematiky 1 vydaná nakladatelstvím Didaktis. Hlubším zájemcům o matematiku (např. maturantům) lze pak doporučit i sbírku řešených příkladů Odmaturuj z matematiky 3 od téhož nakladatelství.